เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญชวนนักเรียน ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื

ขอเชิญชวนนักเรียน ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017
ดูรายละเอียด
http://www.tmea.or.th/web/newss.asp?id=75&news=sama

ประเภทรางวัล
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภทๆละ 100,000 บาท
1. ประเภทนักเรียนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา ไม่เกินระดับ ปวช. มี 5 รางวัล
1.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
1.2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
1.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
1.4 รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลเกียรติยศ
1.5 รางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล เกียรติยศ
2. ประเภท นิสิต นักศึกษาระดับ ปวส. อุดมศึกษา และ ประชาชนทั่วไป มี 5 รางวัล
2.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
2.2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
2.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
2.4 รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลเกียรติยศ
2.5 รางวัลชมเชยอันดับที่5 ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลเกียรติยศ

หรือสอบถามรายละเอียดรับคำปรึกษาที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
31 ต.ค. 2560 0 5,708
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^