เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวอำไพ สิทธิกาน

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นายสุรัตน์ จี้ฟู

 • thumbnail

  นางอรพินธ์ กันทะรัน

 • thumbnail

  นางสาวอำภา เขียวดี

 • thumbnail

  นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่

 • thumbnail

  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล

^