เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^