รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจรัส คำอ้าย

กลุ่มบุคลากรงานโสตทัศนูปกรณ์ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^