[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
ลิงค์หน่วยงาน
  หมวดหมู่ พ.ร.บ.ระเบียบ
เรื่อง : ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559
โดย : admin
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 110 ดาวน์โหลด : 0
  
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 77.45 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
พ.ร.บ.ระเบียบ 5 อันดับล่าสุด

      นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 27/ธ.ค./2560
      แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 27/ธ.ค./2560
      การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ 21/ธ.ค./2560
      การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ 21/ธ.ค./2560
      แนวปฏิบัติ(เพิ่มเติม)สำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากร สังกัด สพฐ. 21/พ.ย./2560