[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (Training OBEC)( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2560 || อ่าน : 5 ) โดย admin 48.7 KBs 0 แบบฟอร์ม
2 แนวปฏิบัติ(เพิ่มเติม)สำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากร สังกัด สพฐ.( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2560 || อ่าน : 7 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
3 การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2560 || อ่าน : 10 ) โดย admin 168.31 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
4 แบบฟอร์ม ID PLAN ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 60 ( ลงวันที่ : 8/พ.ย./2560 || อ่าน : 16 ) โดย admin 659.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
5 รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับครูและบุคลากร 20 ชั่วโมง( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2560 || อ่าน : 19 ) โดย admin 468.88 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
6 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานเชียงของ-เชียงราย (กันยายน60)( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2560 || อ่าน : 16 ) โดย admin 468.88 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
7 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ( ลงวันที่ : 2/พ.ย./2560 || อ่าน : 18 ) โดย admin 132.77 KBs 0 คำสั่ง
8 คำสั่งการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 2/พ.ย./2560 || อ่าน : 23 ) โดย admin 334.84 KBs 0 คำสั่ง
9 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนพฤศจิกายน 2560( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2560 || อ่าน : 27 ) โดย admin 161.98 KBs 0 คำสั่ง
10 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์( ลงวันที่ : 24/ต.ค./2560 || อ่าน : 23 ) โดย admin 15.93 KBs 0 แบบฟอร์ม
11 แบบฟอร์มรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2560 || อ่าน : 29 ) โดย admin 235.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
12 การมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2560 || อ่าน : 55 ) โดย admin 662.31 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
13 ว28/2560 หลักเกณฑ์พัฒนาข้าราชการและบุคลากรก่อนแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการ( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2560 || อ่าน : 45 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณฯ ประจำปี 2560( ลงวันที่ : 4/ต.ค./2560 || อ่าน : 31 ) โดย admin 180.47 KBs 0 คำสั่ง
15 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ตุลาคม 2560( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2560 || อ่าน : 52 ) โดย admin 177.82 KBs 0 คำสั่ง
16 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กันยายน 2560( ลงวันที่ : 12/ก.ย./2560 || อ่าน : 39 ) โดย admin 164.19 KBs 0 คำสั่ง
17 หลักเกณฑ์การประกอบการพิจารณาขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 21/ส.ค./2560 || อ่าน : 37 ) โดย admin 580.03 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
18 คำสั่งเวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2560( ลงวันที่ : 11/ส.ค./2560 || อ่าน : 47 ) โดย admin 164.14 KBs 0 คำสั่ง
19 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน( ลงวันที่ : 4/ส.ค./2560 || อ่าน : 48 ) โดย admin 351.76 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
20 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 69 ) โดย admin 199.72 KBs 0 แบบฟอร์ม
21 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ/ปรับเงิน( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 57 ) โดย admin 39.54 KBs 0 แบบฟอร์ม
22 ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู สายงานการสอน( ลงวันที่ : 8/ก.ค./2560 || อ่าน : 339 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
23 ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 6/ก.ค./2560 || อ่าน : 182 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
24 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ลงวันที่ : 1/ก.ค./2560 || อ่าน : 65 ) โดย admin 698.87 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
25 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กรกฎาคม 2560( ลงวันที่ : 30/มิ.ย./2560 || อ่าน : 83 ) โดย admin 169.6 KBs 0 คำสั่ง
26 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2560 || อ่าน : 70 ) โดย admin 167.45 KBs 0 คำสั่ง
27 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพ.ศ.2554( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 63 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
28 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับครูและบุคลากร ประจำปี2560( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 69 ) โดย admin 174.1 KBs 0 คำสั่ง
29 แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล ID PLAN ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่1/60( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2560 || อ่าน : 119 ) โดย admin 178 KBs 0 แบบฟอร์ม
30 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2560( ลงวันที่ : 30/พ.ค./2560 || อ่าน : 81 ) โดย admin 136.92 KBs 0 คำสั่ง
31 แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินธรรมเนียมผ่านระบบ Pay at Post( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 67 ) โดย admin 62.84 KBs 0 แบบฟอร์ม
32 แบบ คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 76 ) โดย admin 106.86 KBs 0 แบบฟอร์ม
33 แบบ คส.02.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 47 ) โดย admin 107.55 KBs 0 แบบฟอร์ม
34 คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปี 2559-2560( ลงวันที่ : 20/พ.ค./2560 || อ่าน : 537 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
35 แบบฟอร์มคำสั่งและบันทึกการลาออกของลุกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 52 ) โดย admin 85.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
36 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 271 ) โดย admin 1.02 MBs 0 คู่มือฯ
37 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานปีการศึกษา2560( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 207 ) โดย admin 302.63 KBs 0 คำสั่ง
38 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 27/เม.ย./2560 || อ่าน : 86 ) โดย admin 77.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
39 คำสั่งเวรรักษาการณ์ พฤษภาคม 2560( ลงวันที่ : 26/เม.ย./2560 || อ่าน : 60 ) โดย admin 138.79 KBs 0 คำสั่ง
40 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปการศึกษา( ลงวันที่ : 5/เม.ย./2560 || อ่าน : 77 ) โดย admin 227.06 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
41 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงในโอกาสย้ายบุคลากร( ลงวันที่ : 4/เม.ย./2560 || อ่าน : 54 ) โดย admin 187.31 KBs 0 คำสั่ง
42 แบบประเมินประสิทธิภาพฯ( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2560 || อ่าน : 77 ) โดย admin 527.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
43 แบบฟอร์มSARครูปี59(โดยเขต35)( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 168 ) โดย admin 109.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
44 ผลการประเมินกลุ่มบริหารงานบุคคลปีการศึกษา2559( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 111 ) โดย admin 1.16 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
45 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เมษายน 2560( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 63 ) โดย admin 142.91 KBs 0 คำสั่ง
46 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มีนาคม 2560( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2560 || อ่าน : 63 ) โดย admin 133.38 KBs 0 คำสั่ง
47 แนวทางเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2559( ลงวันที่ : 19/ก.พ./2560 || อ่าน : 484 ) โดย admin 4.44 MBs 0 คู่มือฯ
48 บันทึกสรุปผลงานฯ (บันทึกความดี) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2560 || อ่าน : 132 ) โดย admin 63.51 KBs 0 แบบฟอร์ม
49 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง(ตามกรอบ8งาน) ( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 111 ) โดย admin 274.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
50 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 95 ) โดย admin 224.05 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
51 ว.20การปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 93 ) โดย admin 299.66 KBs 0 วิทยฐานะฯ
52 ว.24หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 91 ) โดย admin 421.65 KBs 0 วิทยฐานะฯ
53 ว.25หลักเกณฑ์ให้ขรกฯได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามวุฒิที่กคศ.รับรอง( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 101 ) โดย admin 5.98 MBs 0 วิทยฐานะฯ
54 ว.26การปรับปรุงมาตรฐานฯวิทยฐานะครูชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 75 ) โดย admin 166.92 KBs 0 วิทยฐานะฯ
55 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2560( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 69 ) โดย admin 118.94 KBs 0 คำสั่ง
56 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 6/ม.ค./2560 || อ่าน : 280 ) โดย admin 4.55 MBs 0 คู่มือฯ
57 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2560 || อ่าน : 57 ) โดย admin 78.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
58 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 48 ) โดย admin 3.09 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
59 คู่มือการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐานฯ 2559( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 123 ) โดย admin 462.88 KBs 0 คู่มือฯ
60 เกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 143 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
61 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน มกราคม 2560( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 79 ) โดย admin 121.93 KBs 0 คำสั่ง
62 วิสัยทัศน์และนโยบาย ผอ.สพม.35 คนใหม่( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 43 ) โดย admin 175.72 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
63 สารสนเทศ ปี 59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 53 ) โดย admin 3.94 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
64 แผนปฏิบัติการประจำปีงบ59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 43 ) โดย admin 1.38 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
65 สมุดโทรศัพท์ สพม.35 ปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 35 ) โดย admin 928.99 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
66 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 34 ) โดย admin 799.26 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
67 แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 106 ) โดย admin 31.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
68 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-PLAN) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 94 ) โดย admin 320 KBs 0 แบบฟอร์ม
69 แบบฟอร์มขอคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 51 ) โดย admin 337.83 KBs 0 แบบฟอร์ม
70 แบบฟอร์มบันทึกความดีสรุปผลงานฯ 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 98 ) โดย admin 62.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
71 แบบใบลา( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 48 ) โดย admin 136.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
72 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [WORD]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 38 ) โดย admin 19.92 KBs 0 แบบฟอร์ม
73 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [PDF]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 30 ) โดย admin 70.15 KBs 0 แบบฟอร์ม
74 แบบขอปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 29 ) โดย admin 253.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
75 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงฯใน ก.พ.7( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 39 ) โดย admin 31 KBs 0 แบบฟอร์ม
76 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 42 ) โดย admin 93 KBs 0 แบบฟอร์ม
77 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ คส.02( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 36 ) โดย admin 145.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
78 ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการฯ พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 74 ) โดย admin 438.55 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
79 การจัดลำดับอาวุโสทางราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 97 ) โดย admin 229.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
80 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 65 ) โดย admin 210.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
81 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 58 ) โดย admin 204.61 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
82 พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 39 ) โดย admin 86.84 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
83 จรรยาบรรณวิชาชีพ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 32 ) โดย admin 351.66 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
84 ระเบียบการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 42 ) โดย admin 71.4 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
85 ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 34 ) โดย admin 962.71 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
86 การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 31 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
87 มอบอำนาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขอต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูชาวต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 33 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
88 การมอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 28 ) โดย admin 1.29 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
89 มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบคัดเลือก( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 26 ) โดย admin 1.4 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
90 ระเบียบปฏิบัติสพฐ.2558 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติไปราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 32 ) โดย admin 81 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
91 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 32 ) โดย admin 234.99 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
92 ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมไปศึกษาดูงาน อบรม ศึกษาต่อ พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 31 ) โดย admin 695.18 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
93 นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 36 ) โดย admin 901.88 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
94 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 39 ) โดย admin 148.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
95 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 34 ) โดย admin 787.42 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
96 กฎกคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2550( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 27 ) โดย admin 120.53 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
97 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 63 ) โดย admin 115.76 KBs 0 วิทยฐานะฯ
98 ว 13( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 38 ) โดย admin 35.09 MBs 0 วิทยฐานะฯ
99 ว 17( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 40 ) โดย admin 1.61 MBs 0 วิทยฐานะฯ
100 ว 7( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 49 ) โดย admin 2.28 MBs 0 วิทยฐานะฯ
101 คู่มือระบบสนุนการบริหาร SMSS Version3.2( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 57 ) โดย admin 14.84 MBs 0 คู่มือฯ
102 คู่มือการสร้างเว็บไซด์ด้วย Google Sites( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 88 ) โดย admin 1.99 MBs 0 คู่มือฯ
103 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 68 ) โดย admin 3.24 MBs 0 คู่มือฯ
104 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริหาร ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 57 ) โดย admin 1.49 MBs 0 คู่มือฯ
105 คู่มือการบริหารงานบุคคลฯของ กศจ. พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 47 ) โดย admin 2.78 MBs 0 คู่มือฯ
106 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน ธันวาคม 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 50 ) โดย admin 121.44 KBs 0 คำสั่ง
107 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน พฤศจิกายน 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 48 ) โดย admin 128.79 KBs 0 คำสั่ง
108 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน ตุลาคม 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 48 ) โดย admin 141.5 KBs 0 คำสั่ง
109 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน กันยายน 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 42 ) โดย admin 130.64 KBs 0 คำสั่ง
110 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 34 ) โดย admin 130.98 KBs 0 คำสั่ง
111 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรม SMSS ปี 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 38 ) โดย admin 124.83 KBs 0 คำสั่ง
112 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิจิตเกษียณฯ ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 35 ) โดย admin 211.99 KBs 0 คำสั่ง
113 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 55 ) โดย admin 336.04 KBs 0 คำสั่ง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>