[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แบบฟอร์ม ID PLAN รายปีตามโครงการพัฒนาครูปีงบ61( ลงวันที่ : 19/เม.ย./2561 || อ่าน : 17 ) โดย admin 81.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
2 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ2561( ลงวันที่ : 18/เม.ย./2561 || อ่าน : 10 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
3 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เข้ารับพัฒนาด้วยระบบ TEPE ONLINE( ลงวันที่ : 18/เม.ย./2561 || อ่าน : 11 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล( ลงวันที่ : 18/เม.ย./2561 || อ่าน : 15 ) โดย admin 149.58 KBs 0 คำสั่ง
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ( ลงวันที่ : 17/เม.ย./2561 || อ่าน : 19 ) โดย admin 156.34 KBs 0 คำสั่ง
6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสพฐ.( ลงวันที่ : 6/เม.ย./2561 || อ่าน : 22 ) โดย admin 0 Bytes 0 เอกสารอื่นๆ
7 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนเมษายน 2561( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2561 || อ่าน : 63 ) โดย admin 194.68 KBs 0 คำสั่ง
8 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งฯให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2561 || อ่าน : 88 ) โดย admin 45.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
9 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมจัดงานสำหรับหน่วยงานสพฐ.( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2561 || อ่าน : 79 ) โดย admin 319.08 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
10 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มีนาคม 2561( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2561 || อ่าน : 91 ) โดย admin 175.52 KBs 0 คำสั่ง
11 รายงานผลการประเมินงานส่งท้ายปีเก่า60ต้อนรับปีใหม่61( ลงวันที่ : 21/ก.พ./2561 || อ่าน : 90 ) โดย admin 229.5 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
12 คู่มือโรงเรียนคุณธรรม( ลงวันที่ : 21/ก.พ./2561 || อ่าน : 100 ) โดย admin 1.58 MBs 0 คู่มือฯ
13 PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ยุค Thailand 4.0( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 118 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
14 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูตำแหน่งครูมีวิทยฐานะแนวใหม่( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 156 ) โดย admin 916.46 KBs 0 วิทยฐานะฯ
15 วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา)( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 144 ) โดย admin 59.06 KBs 0 วิทยฐานะฯ
16 วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 118 ) โดย admin 29.51 KBs 0 วิทยฐานะฯ
17 วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 142 ) โดย admin 87.12 KBs 0 วิทยฐานะฯ
18 ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (logbook teacher)( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2561 || อ่าน : 157 ) โดย admin 1.21 MBs 0 วิทยฐานะฯ
19 กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน แบบบันทึก+เกณฑ์การประเมินฯตำแหน่งครู (3ด้าน 13ตัวชี้วัด)( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2561 || อ่าน : 51 ) โดย admin 1.21 MBs 0 วิทยฐานะฯ
20 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2561( ลงวันที่ : 30/ม.ค./2561 || อ่าน : 96 ) โดย admin 172.52 KBs 0 คำสั่ง
21 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 81 ) โดย admin 1.66 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
22 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มกราคม 2561( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 137 ) โดย admin 174.46 KBs 0 คำสั่ง
23 แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 153 ) โดย admin 1.43 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
24 คำสั่งคณะกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่า2560และต้อนปีใหม่2561( ลงวันที่ : 26/ธ.ค./2560 || อ่าน : 105 ) โดย admin 173.82 KBs 0 คำสั่ง
25 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2560 || อ่าน : 84 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
26 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ ( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2560 || อ่าน : 112 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
27 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2560( ลงวันที่ : 27/พ.ย./2560 || อ่าน : 123 ) โดย admin 152.8 KBs 0 คำสั่ง
28 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (Training OBEC)( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2560 || อ่าน : 127 ) โดย admin 48.7 KBs 0 แบบฟอร์ม
29 แนวปฏิบัติ(เพิ่มเติม)สำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากร สังกัด สพฐ.( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2560 || อ่าน : 111 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
30 การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2560 || อ่าน : 101 ) โดย admin 168.31 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
31 แบบฟอร์ม ID PLAN ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 60 ( ลงวันที่ : 8/พ.ย./2560 || อ่าน : 126 ) โดย admin 659.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
32 รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับครูและบุคลากร 20 ชั่วโมง( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2560 || อ่าน : 118 ) โดย admin 468.88 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
33 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานเชียงของ-เชียงราย (กันยายน60)( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2560 || อ่าน : 113 ) โดย admin 468.88 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
34 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ( ลงวันที่ : 2/พ.ย./2560 || อ่าน : 116 ) โดย admin 132.77 KBs 0 คำสั่ง
35 คำสั่งการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 2/พ.ย./2560 || อ่าน : 112 ) โดย admin 334.84 KBs 0 คำสั่ง
36 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนพฤศจิกายน 2560( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2560 || อ่าน : 128 ) โดย admin 161.98 KBs 0 คำสั่ง
37 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์( ลงวันที่ : 24/ต.ค./2560 || อ่าน : 107 ) โดย admin 15.93 KBs 0 แบบฟอร์ม
38 แบบฟอร์มรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2560 || อ่าน : 134 ) โดย admin 235.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
39 การมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2560 || อ่าน : 283 ) โดย admin 662.31 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
40 ว28/2560 หลักเกณฑ์พัฒนาข้าราชการและบุคลากรก่อนแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการ( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2560 || อ่าน : 145 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
41 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณฯ ประจำปี 2560( ลงวันที่ : 4/ต.ค./2560 || อ่าน : 123 ) โดย admin 180.47 KBs 0 คำสั่ง
42 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ตุลาคม 2560( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2560 || อ่าน : 132 ) โดย admin 177.82 KBs 0 คำสั่ง
43 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กันยายน 2560( ลงวันที่ : 12/ก.ย./2560 || อ่าน : 125 ) โดย admin 164.19 KBs 0 คำสั่ง
44 หลักเกณฑ์การประกอบการพิจารณาขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 21/ส.ค./2560 || อ่าน : 116 ) โดย admin 580.03 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
45 คำสั่งเวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2560( ลงวันที่ : 11/ส.ค./2560 || อ่าน : 124 ) โดย admin 164.14 KBs 0 คำสั่ง
46 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน( ลงวันที่ : 4/ส.ค./2560 || อ่าน : 159 ) โดย admin 351.76 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
47 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 164 ) โดย admin 199.72 KBs 0 แบบฟอร์ม
48 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ/ปรับเงิน( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 129 ) โดย admin 39.54 KBs 0 แบบฟอร์ม
49 ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู สายงานการสอน( ลงวันที่ : 8/ก.ค./2560 || อ่าน : 681 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
50 ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 6/ก.ค./2560 || อ่าน : 407 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
51 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ลงวันที่ : 1/ก.ค./2560 || อ่าน : 163 ) โดย admin 698.87 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
52 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กรกฎาคม 2560( ลงวันที่ : 30/มิ.ย./2560 || อ่าน : 179 ) โดย admin 169.6 KBs 0 คำสั่ง
53 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2560 || อ่าน : 134 ) โดย admin 167.45 KBs 0 คำสั่ง
54 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพ.ศ.2554( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 140 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
55 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับครูและบุคลากร ประจำปี2560( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 129 ) โดย admin 174.1 KBs 0 คำสั่ง
56 แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล ID PLAN ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่1/60( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2560 || อ่าน : 196 ) โดย admin 178 KBs 0 แบบฟอร์ม
57 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2560( ลงวันที่ : 30/พ.ค./2560 || อ่าน : 137 ) โดย admin 136.92 KBs 0 คำสั่ง
58 แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินธรรมเนียมผ่านระบบ Pay at Post( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 131 ) โดย admin 62.84 KBs 0 แบบฟอร์ม
59 แบบ คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 153 ) โดย admin 106.86 KBs 0 แบบฟอร์ม
60 แบบ คส.02.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 111 ) โดย admin 107.55 KBs 0 แบบฟอร์ม
61 คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปี 2559-2560( ลงวันที่ : 20/พ.ค./2560 || อ่าน : 1167 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
62 แบบฟอร์มคำสั่งและบันทึกการลาออกของลุกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 105 ) โดย admin 85.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
63 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 442 ) โดย admin 1.02 MBs 0 คู่มือฯ
64 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานปีการศึกษา2560( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 372 ) โดย admin 302.63 KBs 0 คำสั่ง
65 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 27/เม.ย./2560 || อ่าน : 156 ) โดย admin 77.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
66 คำสั่งเวรรักษาการณ์ พฤษภาคม 2560( ลงวันที่ : 26/เม.ย./2560 || อ่าน : 108 ) โดย admin 138.79 KBs 0 คำสั่ง
67 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปการศึกษา( ลงวันที่ : 5/เม.ย./2560 || อ่าน : 159 ) โดย admin 227.06 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
68 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงในโอกาสย้ายบุคลากร( ลงวันที่ : 4/เม.ย./2560 || อ่าน : 95 ) โดย admin 187.31 KBs 0 คำสั่ง
69 แบบประเมินประสิทธิภาพฯ( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2560 || อ่าน : 145 ) โดย admin 527.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
70 แบบฟอร์มSARครูปี59(โดยเขต35)( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 228 ) โดย admin 109.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
71 ผลการประเมินกลุ่มบริหารงานบุคคลปีการศึกษา2559( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 181 ) โดย admin 1.16 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
72 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เมษายน 2560( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 107 ) โดย admin 142.91 KBs 0 คำสั่ง
73 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มีนาคม 2560( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2560 || อ่าน : 125 ) โดย admin 133.38 KBs 0 คำสั่ง
74 แนวทางเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2559( ลงวันที่ : 19/ก.พ./2560 || อ่าน : 675 ) โดย admin 4.44 MBs 0 คู่มือฯ
75 บันทึกสรุปผลงานฯ (บันทึกความดี) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2560 || อ่าน : 205 ) โดย admin 63.51 KBs 0 แบบฟอร์ม
76 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง(ตามกรอบ8งาน) ( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 175 ) โดย admin 274.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
77 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 173 ) โดย admin 224.05 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
78 ว.20การปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 165 ) โดย admin 299.66 KBs 0 วิทยฐานะฯ
79 ว.24หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 157 ) โดย admin 421.65 KBs 0 วิทยฐานะฯ
80 ว.25หลักเกณฑ์ให้ขรกฯได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามวุฒิที่กคศ.รับรอง( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 164 ) โดย admin 5.98 MBs 0 วิทยฐานะฯ
81 ว.26การปรับปรุงมาตรฐานฯวิทยฐานะครูชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 132 ) โดย admin 166.92 KBs 0 วิทยฐานะฯ
82 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2560( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 123 ) โดย admin 118.94 KBs 0 คำสั่ง
83 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 6/ม.ค./2560 || อ่าน : 429 ) โดย admin 4.55 MBs 0 คู่มือฯ
84 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2560 || อ่าน : 109 ) โดย admin 78.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
85 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 100 ) โดย admin 3.09 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
86 คู่มือการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐานฯ 2559( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 199 ) โดย admin 462.88 KBs 0 คู่มือฯ
87 เกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 204 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
88 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน มกราคม 2560( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 137 ) โดย admin 121.93 KBs 0 คำสั่ง
89 วิสัยทัศน์และนโยบาย ผอ.สพม.35 คนใหม่( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 81 ) โดย admin 175.72 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
90 สารสนเทศ ปี 59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 103 ) โดย admin 3.94 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
91 แผนปฏิบัติการประจำปีงบ59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 88 ) โดย admin 1.38 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
92 สมุดโทรศัพท์ สพม.35 ปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 86 ) โดย admin 928.99 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
93 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 75 ) โดย admin 799.26 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
94 แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 163 ) โดย admin 31.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
95 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-PLAN) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 161 ) โดย admin 320 KBs 0 แบบฟอร์ม
96 แบบฟอร์มขอคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 102 ) โดย admin 337.83 KBs 0 แบบฟอร์ม
97 แบบฟอร์มบันทึกความดีสรุปผลงานฯ 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 147 ) โดย admin 62.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
98 แบบใบลา( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 92 ) โดย admin 136.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
99 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [WORD]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 97 ) โดย admin 20.45 KBs 0 แบบฟอร์ม
100 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [PDF]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 78 ) โดย admin 84.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
101 แบบขอปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 64 ) โดย admin 253.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
102 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงฯใน ก.พ.7( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 85 ) โดย admin 31 KBs 0 แบบฟอร์ม
103 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 85 ) โดย admin 93 KBs 0 แบบฟอร์ม
104 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 85 ) โดย admin 145.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
105 ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการฯ พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 152 ) โดย admin 438.55 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
106 การจัดลำดับอาวุโสทางราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 163 ) โดย admin 229.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
107 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 111 ) โดย admin 210.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
108 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 115 ) โดย admin 204.61 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
109 พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 82 ) โดย admin 86.84 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
110 จรรยาบรรณวิชาชีพ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 74 ) โดย admin 351.66 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
111 ระเบียบการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 90 ) โดย admin 71.4 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
112 ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 86 ) โดย admin 962.71 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
113 การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 71 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
114 มอบอำนาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขอต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูชาวต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 73 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
115 การมอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 69 ) โดย admin 1.29 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
116 มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบคัดเลือก( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 69 ) โดย admin 1.4 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
117 ระเบียบปฏิบัติสพฐ.2558 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติไปราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 73 ) โดย admin 81 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
118 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 76 ) โดย admin 234.99 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
119 ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมไปศึกษาดูงาน อบรม ศึกษาต่อ พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 76 ) โดย admin 695.18 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
120 นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 86 ) โดย admin 901.88 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
121 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 83 ) โดย admin 148.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
122 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 78 ) โดย admin 787.42 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
123 กฎกคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2550( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 71 ) โดย admin 120.53 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
124 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 113 ) โดย admin 115.76 KBs 0 วิทยฐานะฯ
125 ว 13( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 92 ) โดย admin 35.09 MBs 0 วิทยฐานะฯ
126 ว 17( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 86 ) โดย admin 1.61 MBs 0 วิทยฐานะฯ
127 ว 7( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 84 ) โดย admin 2.28 MBs 0 วิทยฐานะฯ
128 คู่มือระบบสนุนการบริหาร SMSS Version3.2( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 102 ) โดย admin 14.84 MBs 0 คู่มือฯ
129 คู่มือการสร้างเว็บไซด์ด้วย Google Sites( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 145 ) โดย admin 1.99 MBs 0 คู่มือฯ
130 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 111 ) โดย admin 3.24 MBs 0 คู่มือฯ
131 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริหาร ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 114 ) โดย admin 1.49 MBs 0 คู่มือฯ
132 คู่มือการบริหารงานบุคคลฯของ กศจ. พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 104 ) โดย admin 2.78 MBs 0 คู่มือฯ
133 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน ธันวาคม 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 106 ) โดย admin 121.44 KBs 0 คำสั่ง
134 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน พฤศจิกายน 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 98 ) โดย admin 128.79 KBs 0 คำสั่ง
135 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน ตุลาคม 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 99 ) โดย admin 141.5 KBs 0 คำสั่ง
136 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน กันยายน 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 93 ) โดย admin 130.64 KBs 0 คำสั่ง
137 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 77 ) โดย admin 130.98 KBs 0 คำสั่ง
138 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรม SMSS ปี 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 100 ) โดย admin 124.83 KBs 0 คำสั่ง
139 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิจิตเกษียณฯ ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 77 ) โดย admin 211.99 KBs 0 คำสั่ง
140 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 95 ) โดย admin 336.04 KBs 0 คำสั่ง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>