[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แบบวฐ.1-3(ฉบับปรับปรุง)( ลงวันที่ : 27/ส.ค./2561 || อ่าน : 179 ) โดย admin 474.66 KBs 0 วิทยฐานะฯ
2 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูตำแหน่งครูมีวิทยฐานะแนวใหม่( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 579 ) โดย admin 916.46 KBs 0 วิทยฐานะฯ
3 วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา)( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 470 ) โดย admin 59.06 KBs 0 วิทยฐานะฯ
4 วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 511 ) โดย admin 29.51 KBs 0 วิทยฐานะฯ
5 วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 459 ) โดย admin 87.12 KBs 0 วิทยฐานะฯ
6 ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (logbook teacher)( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2561 || อ่าน : 483 ) โดย admin 1.21 MBs 0 วิทยฐานะฯ
7 กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน แบบบันทึก+เกณฑ์การประเมินฯตำแหน่งครู (3ด้าน 13ตัวชี้วัด)( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2561 || อ่าน : 1425 ) โดย admin 1.21 MBs 0 วิทยฐานะฯ
8 ว28/2560 หลักเกณฑ์พัฒนาข้าราชการและบุคลากรก่อนแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการ( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2560 || อ่าน : 251 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
9 ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู สายงานการสอน( ลงวันที่ : 8/ก.ค./2560 || อ่าน : 1029 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
10 ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 6/ก.ค./2560 || อ่าน : 582 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
11 ว.20การปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 237 ) โดย admin 299.66 KBs 0 วิทยฐานะฯ
12 ว.24หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 214 ) โดย admin 421.65 KBs 0 วิทยฐานะฯ
13 ว.25หลักเกณฑ์ให้ขรกฯได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามวุฒิที่กคศ.รับรอง( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 212 ) โดย admin 5.98 MBs 0 วิทยฐานะฯ
14 ว.26การปรับปรุงมาตรฐานฯวิทยฐานะครูชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 190 ) โดย admin 166.92 KBs 0 วิทยฐานะฯ
15 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 170 ) โดย admin 115.76 KBs 0 วิทยฐานะฯ
16 ว 13( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 281 ) โดย admin 35.09 MBs 0 วิทยฐานะฯ
17 ว 17( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 123 ) โดย admin 1.61 MBs 0 วิทยฐานะฯ
18 ว 7( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 113 ) โดย admin 2.28 MBs 0 วิทยฐานะฯ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>