[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แบบบันทึกคะแนนการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2566( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2565 || อ่าน : 395 ) โดย admin 228.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
2 แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด( ลงวันที่ : 3/เม.ย./2565 || อ่าน : 560 ) โดย admin 16.65 KBs 0 แบบฟอร์ม
3 แบบสำรวจการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565( ลงวันที่ : 3/มี.ค./2565 || อ่าน : 504 ) โดย admin 12.63 KBs 0 แบบฟอร์ม
4 แบบ ลพ 1.แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง( ลงวันที่ : 19/ม.ค./2565 || อ่าน : 537 ) โดย admin 21.74 KBs 0 แบบฟอร์ม
5 แบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทางรายบุคคล เดินทางไปกลับเชียงใหม่ หรือลำปาง ตามแบบ ลพ.1( ลงวันที่ : 18/ม.ค./2565 || อ่าน : 539 ) โดย admin 261.75 KBs 0 แบบฟอร์ม
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2565 || อ่าน : 372 ) โดย admin 76.17 KBs 0 แบบฟอร์ม
7 แปบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2565 || อ่าน : 347 ) โดย admin 76.61 KBs 0 แบบฟอร์ม
8 ฟอร์มแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (วฐ.2) ปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 2395 ) โดย admin 28.45 KBs 0 แบบฟอร์ม
9 ฟอร์มแบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี 2561 ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ( ลงวันที่ : 24/ก.ค./2561 || อ่าน : 2125 ) โดย admin 49.65 KBs 0 แบบฟอร์ม
10 แบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการและขอยืมเงินตามโครงการพัฒนาครูครบวงจรปีงบ61( ลงวันที่ : 30/พ.ค./2561 || อ่าน : 1872 ) โดย admin 0 Bytes 0 แบบฟอร์ม
11 แบบฟอร์ม ID PLAN รายปีตามโครงการพัฒนาครูปีงบ61( ลงวันที่ : 19/เม.ย./2561 || อ่าน : 2263 ) โดย admin 81.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
12 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งฯให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2561 || อ่าน : 2116 ) โดย admin 45.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
13 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (Training OBEC)( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2560 || อ่าน : 1416 ) โดย admin 48.7 KBs 0 แบบฟอร์ม
14 แบบฟอร์ม ID PLAN ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 60 ( ลงวันที่ : 8/พ.ย./2560 || อ่าน : 1386 ) โดย admin 659.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
15 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์( ลงวันที่ : 24/ต.ค./2560 || อ่าน : 1373 ) โดย admin 15.93 KBs 0 แบบฟอร์ม
16 แบบฟอร์มรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2560 || อ่าน : 1258 ) โดย admin 235.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
17 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 1353 ) โดย admin 99.64 KBs 0 แบบฟอร์ม
18 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ/ปรับเงิน( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 1131 ) โดย admin 39.54 KBs 0 แบบฟอร์ม
19 แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล ID PLAN ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่1/60( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2560 || อ่าน : 1404 ) โดย admin 178 KBs 0 แบบฟอร์ม
20 แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินธรรมเนียมผ่านระบบ Pay at Post( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 1134 ) โดย admin 62.84 KBs 0 แบบฟอร์ม
21 แบบ คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 1258 ) โดย admin 106.86 KBs 0 แบบฟอร์ม
22 แบบ คส.02.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 1412 ) โดย admin 107.55 KBs 0 แบบฟอร์ม
23 แบบฟอร์มคำสั่งและบันทึกการลาออกของลุกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 1021 ) โดย admin 85.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
24 แบบฟอร์มSARครูปี59(โดยเขต35)( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 1160 ) โดย admin 109.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
25 บันทึกสรุปผลงานฯ (บันทึกความดี) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2560 || อ่าน : 1158 ) โดย admin 63.51 KBs 0 แบบฟอร์ม
26 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2560 || อ่าน : 1028 ) โดย admin 78.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
27 แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 1391 ) โดย admin 31.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
28 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-PLAN) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 1310 ) โดย admin 320 KBs 0 แบบฟอร์ม
29 แบบฟอร์มขอคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 974 ) โดย admin 337.83 KBs 0 แบบฟอร์ม
30 แบบฟอร์มบันทึกความดีสรุปผลงานฯ 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 1036 ) โดย admin 62.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
31 แบบใบลา( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 924 ) โดย admin 136.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
32 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [WORD]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 1012 ) โดย admin 20.45 KBs 0 แบบฟอร์ม
33 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [PDF]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 859 ) โดย admin 84.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
34 แบบขอปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 838 ) โดย admin 253.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
35 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงฯใน ก.พ.7( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 848 ) โดย admin 31 KBs 0 แบบฟอร์ม
36 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 824 ) โดย admin 93 KBs 0 แบบฟอร์ม
37 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 861 ) โดย admin 145.82 KBs 0 แบบฟอร์ม


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>