[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 12 ) โดย admin 199.72 KBs 0 แบบฟอร์ม
2 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ/ปรับเงิน( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 8 ) โดย admin 39.54 KBs 0 แบบฟอร์ม
3 แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล ID PLAN ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่1/60( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2560 || อ่าน : 36 ) โดย admin 178 KBs 0 แบบฟอร์ม
4 แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินธรรมเนียมผ่านระบบ Pay at Post( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 25 ) โดย admin 62.84 KBs 0 แบบฟอร์ม
5 แบบ คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 31 ) โดย admin 106.86 KBs 0 แบบฟอร์ม
6 แบบ คส.02.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 23 ) โดย admin 107.55 KBs 0 แบบฟอร์ม
7 แบบฟอร์มคำสั่งและบันทึกการลาออกของลุกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 30 ) โดย admin 85.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
8 แบบฟอร์มSARครูปี59(โดยเขต35)( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 83 ) โดย admin 109.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
9 บันทึกสรุปผลงานฯ (บันทึกความดี) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2560 || อ่าน : 89 ) โดย admin 63.51 KBs 0 แบบฟอร์ม
10 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2560 || อ่าน : 41 ) โดย admin 78.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
11 แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 67 ) โดย admin 31.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
12 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-PLAN) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 65 ) โดย admin 320 KBs 0 แบบฟอร์ม
13 แบบฟอร์มขอคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 40 ) โดย admin 337.83 KBs 0 แบบฟอร์ม
14 แบบฟอร์มบันทึกความดีสรุปผลงานฯ 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 58 ) โดย admin 62.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
15 แบบใบลา( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 24 ) โดย admin 136.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
16 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [WORD]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 21 ) โดย admin 19.92 KBs 0 แบบฟอร์ม
17 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [PDF]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 21 ) โดย admin 70.15 KBs 0 แบบฟอร์ม
18 แบบขอปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 21 ) โดย admin 253.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
19 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงฯใน ก.พ.7( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 23 ) โดย admin 31 KBs 0 แบบฟอร์ม
20 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 21 ) โดย admin 92 KBs 0 แบบฟอร์ม
21 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ คส.02( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 24 ) โดย admin 145.82 KBs 0 แบบฟอร์ม


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>