[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
ลิงค์หน่วยงาน
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
20/ก.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยสพม.35 ( 65 / )
    

แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยสพม.35


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มิ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัลของคุรุสภา ประจำปีพ.ศ.2560 ( 151 / )
    

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัลของคุรุสภา ประจำปีพ.ศ.2560


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มิ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิตรวจข้อมูลก่อนรับสิทธิเบิกค่ารักษาและยืนยันข้อมูลภายใน 30 มิ.ย. 60 ( 87 / )
    

กรมบัญชีกลางได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) ตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงระบบก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/มิ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 ( 74 / )
    

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งว่า สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ารับทุนของ สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล เพื่อศึกษาภาษาจีน ที่วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/มิ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งผลงานเข้ารับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2560 ( 72 / )
    

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง รางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2560" BEST PRACTICE AWARDS 2017  เพื่อเป็นการยกย่อง ส่งเสริม ให้กำลังใจ บุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นป

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มิ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี2561 (ปีที่7) ( 248 / )
    

ซึ่งเอกสารใบสมัครจะต้องจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 11 สิงหาคม 2560

และติดตามข่าวสารโครงการที่เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ http://www.vitheebuddha.com

และเว็บไซต์สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) http://www.

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มิ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี2560 ( 34 / )
    

กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี2560 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรชำนาญการพิเศษ 

2. หลักสูตรเชี่ยวชาญ&l

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญสมาชิก กบข. ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล์ (e-Statement) ประจำปี 2560 ( 58 / )
    

เชิญสมาชิก กบข. ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล์ เพื่อรับใบแจ้งยอดเงิน สมาชิก กบข. ประจำปี ผ่านทางอีเมล์โดยไม่ต้องรอเอกสารจากทางต้นสังกัด เมื่อท่านยืนยันอีเมล์ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งเงินสมาชิก กบข. แล้วต่อไป กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดให้ท่านที่อีเมล์ ใ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/เม.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่15 พ.ศ.2561 ( 250 / )
    

สพม.35 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่15 พ.ศ.2561

สถานศึกษาต้องดำเนินการสรรหาและคัดเลือกในรูปคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนด พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้มีผลงานเป็นรูปธรรมฯ

สำหรับรายละเอียดมีดังนี้

1

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/เม.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอผลงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ( 54 / )
    

การเสนอผลงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

สพม.เขต 35 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤต

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>