[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
ลิงค์หน่วยงาน
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิตรวจข้อมูลก่อนรับสิทธิเบิกค่ารักษาและยืนยันข้อมูลภายใน 30 มิ.ย. 60
โดย : admin
เข้าชม : 86
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

กรมบัญชีกลางได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) ตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายตรง และพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวต่อไป
ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่าน “ระบบการยื่นขอรับ บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์” ในเว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf ซึ่งหากเป็นการเข้าใช้งานเป็นครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งานก่อน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยสพม.35 20/ก.ค./2560
      การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัลของคุรุสภา ประจำปีพ.ศ.2560 24/มิ.ย./2560
      กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิตรวจข้อมูลก่อนรับสิทธิเบิกค่ารักษาและยืนยันข้อมูลภายใน 30 มิ.ย. 60 22/มิ.ย./2560
      ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 15/มิ.ย./2560
      ส่งผลงานเข้ารับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2560 15/มิ.ย./2560