ชื่อ - นามสกุล :นายจรัส คำอ้าย
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :