ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชลิดา โอดบาง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ
กลุ่ม / แผนก : งานสื่อสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ