ชื่อ - นามสกุล :นายสุรัติ จิตนารินทร์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :กรรมการงานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : งานเวรรักษาการณ์
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ