ชื่อ - นามสกุล :นายสุรัตน์ จี้ฟู
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :กรรมการงานเวรรักษาการณ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานเวรรักษาการณ์
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ