ชื่อ - นามสกุล :นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ ICT
หน้าที่หลัก :กรรมการงานสื่อสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานสื่อสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ