ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล