ชื่อ - นามสกุล :นายสุทน คุ้มเสม
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่ม / แผนก : งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ
กลุ่ม / แผนก : งานเวรรักษาการณ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ