ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง(โรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านโฮ่ง)ร่วมงาน "คืนสู่เหย้า ม่วง - ขาว สัมพันธ์ 60" ในวันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2560

>>เข้าเว็บไซต์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง<<