เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งเดิมชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านโฮ่ง ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2505 โดยมีนายทา สุวรรณนวล กำนันตำบลบ้านโฮ่ง นายกองใจ สุนิลหงส์ ผู้ใหญ่บ้านป่าป๋วย และนายจันทร์คำ วรรณภิระ ผู้ใหญ่บ้านห้วยกาน พร้อมทั้งชาวบ้านได้ยื่นหนังสือต่อนายวิสูตร พรหมสุวรรณ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เพื่อขอให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในหมู่บ้านห้วยกาน โดยมีที่ดินสาธารณะอยู่ 1 แปลง ซึ่งพอจะจัดตั้งโรงเรียนขึ้นได้ และมีนายสิงห์ ไชยวานิช ได้ร่วมอุปถัมภ์ก่อตั้งโรงเรียนครั้งนี้ ต่อมานายไพบูลย์ เพชรรุ่ง นายอำเภอบ้านโฮ่ง นายฉาย อินทรกุล ได้นำโครงการนี้ดำเนินงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งจัดหาที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ และได้จัดสร้างอาคารไม้ 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียนและทำรั้วด้านหน้าโรงเรียนชั่วคราว 116 เมตร รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 43,946.50 บาท และขออนุญาตเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2505 โดยทางจังหวัดมอบหมายให้นายวิโรจน์ นามบุรี ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ขณะนั้นมีนักเรียน 23 คน
^