เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

 

สี

สีประจำโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง (ม่วง-ขาว)

ม่วง-ขาว

 

ดอกไม้

ดอกตะแบก

ดอกตะแบก

^