เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

อักษรย่อของโรงเรียน
ธ.บ.

สีประจำโรงเรียน

ม่วง-ขาว

 

ดอกไม้

ดอกตะแบก

^