เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)

18 พ.ค. 2567 0 3,447

​ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 "เปิดโลกวิชาการ สืบสานอัตลักษณ์วิถี เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากล"

22 ม.ค. 2567 0 176

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มีความยินดีขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดโลกวิชาการ สืบสานอัตลักษณ์วิถี เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากล ในวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน กำหนดการจัดง

การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

24 พ.ย. 2566 0 1,051

ปฎิทินการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 คุณสมบัติและกำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 คุณสมบัติและกำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับปรับปรุงวันที่ 17 พ.ย. 2566)

18 พ.ย. 2566 0 2,942

​ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

^