เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ค่ายอบรมเครือข่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 12
ค่ายอบรมเครือข่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 12

25 พ.ค. 2561 0 101

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 12 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้ก

นศท.รายงานตัวปี2-ปี3 และสอบคัดเลือกปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561
นศท.รายงานตัวปี2-ปี3 และสอบคัดเลือกปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561

25 พ.ค. 2561 0 575

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เข้ารับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 และรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

พิธีทำบุญและทอดผ้าป่าเก้าอี้ วันสถาปนาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ครบรอบ 56 ปี
พิธีทำบุญและทอดผ้าป่าเก้าอี้ วันสถาปนาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ครบรอบ 56 ปี

17 พ.ค. 2561 0 506

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พิธีทำบุญและทอดผ้าป่าเก้าอี้ วันสถาปนาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ครบรอบ 56 ปี ณ หอประชุมอินทนิลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

13 พ.ค. 2561 0 308

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

แนะนำครูอัตราจ้าง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ปีการศึกษา 2561
แนะนำครูอัตราจ้าง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ปีการศึกษา 2561

08 พ.ค. 2561 0 794

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 แนะนำตัวครูอัตราจ้างคนใหม่ และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

07 พ.ค. 2561 0 549

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนกลับเข้าสู่รั้วโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งในการเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนปิดภาคการศึกษา 2560
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนปิดภาคการศึกษา 2560

29 มี.ค. 2561 0 359

วันที่ 29 มีนาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาและชี้แจงปฏิทินการดำเนินการต่างๆ และมอบโล่เกียรติคุณให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น คนดีศรีธีรกานท์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรี

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

09 มี.ค. 2561 0 1,736

วันที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อประสานความรักความผูกพันระหว่างครู และเพื

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

08 มี.ค. 2561 0 168

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการประเมินมาจากศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สพม.35 และ สพป.ลำพูน เขต 1 และ สพป.ลำพูน เขต 2

ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

06 มี.ค. 2561 0 346

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ดังต่อไปนี้ น.ส.รุจิตา ปัญญาแก้ว ตำแหน่งครู เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิยาศาสตร์ศึกษา เอกชีววิทยา จากมหาวิทยาล

มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

06 มี.ค. 2561 0 151

มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ในรายการดังต่อไปนี้ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน (สารวัตรนักเรียน) รางวัลผู้สร้างชื่อเสียง เกียรติยศให้กับโรงเรียน (ถ้วยพระราชทานรางวัลเกียรติยศ ชมรม

มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

02 มี.ค. 2561 0 167

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

มอบเกียรติบัตรโครงการขับขี่ปลอดภัย และมอบเกียรติบัตรทำความดี
มอบเกียรติบัตรโครงการขับขี่ปลอดภัย และมอบเกียรติบัตรทำความดี

02 มี.ค. 2561 0 165

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง และเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดีมีความซื่อสัตย์ เก็บทรัพย์สินทร์มีค่าได้แล้วส่งคืนเจ้าข

มอบตำแหน่งและหน้าที่งานคณะกรรมการสภานักเรียน 2561
มอบตำแหน่งและหน้าที่งานคณะกรรมการสภานักเรียน 2561

27 ก.พ. 2561 0 267

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งพร้อมคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ได้กล่าวอำลาเนื่องจากหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่งานสภานักเรียน และได้มอบตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่งานสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งได้ถูกเลือ

มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนดีศรีธีรกานท์ ปีการศึกษา 2560
มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนดีศรีธีรกานท์ ปีการศึกษา 2560

27 ก.พ. 2561 0 171

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนคนดีศรีห้องเรียน และนักเรียนคนดีศรีธีรกานท์ ประจำปีการศึกษา 2560

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
มอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

27 ก.พ. 2561 0 159

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติที่ได้รับโล่พระราชทานกิตติคุณ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ปีการศึกษา 255) โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไ

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

22 ก.พ. 2561 0 202

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 ณ อาคารร่มตะแบก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

มอบเกียรติคุณบัตรนักเรียนแกนนำชมรมกล้าดีศรีลำพูน 2560
มอบเกียรติคุณบัตรนักเรียนแกนนำชมรมกล้าดีศรีลำพูน 2560

22 ก.พ. 2561 0 137

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านพระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ ปินตาพรหม มอบเกียรติคุณบัตรให้กับนักเรียนแกนนำชมรมกล้าดีศรีลำพูนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประจำปีการศึกษา 2560

^