เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

โครงการตลาดนัดหัดขาย ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการตลาดนัดหัดขาย ประจำปีการศึกษา 2561

09 ม.ค. 2562 0 281

วันที่ 9 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เปิดโครงการ ตลาดนัดหัดขาย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์หลังคาโดม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะประสบการณ์ในด้านการจำหน่ายผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในราย

โครงการ TK สร้างสรรค์สานสัมพันธ์ TO BE ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการ TK สร้างสรรค์สานสัมพันธ์ TO BE ประจำปีการศึกษา 2561

09 ม.ค. 2562 0 306

วันที่ 9 มกราคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งดำเนินการจัดกิจกรรม TK (Thailand and Korea) สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ TO BE ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและเกาหลีอย่างทั่วถึง และ

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

29 ธ.ค. 2561 0 445

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร ช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น และมีการจับรางวัลของขวัญปีใหม่อีกมากมาย

การประกวดเดือนดาว TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2561
การประกวดเดือนดาว TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2561

29 ธ.ค. 2561 0 410

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดเดือนดาว TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2561 ได้มีการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวดแต่ละคน พร้อมกับตัดสินและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้ตำแหน่งเดือนและดาว TO BE NUMB

Christmas Day 2018
Christmas Day 2018

25 ธ.ค. 2561 0 295

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Christmas Day ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมวันสำคัญของเจ้าของภาษา ฝึกความกล้าคิดกล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการส

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน

25 ธ.ค. 2561 0 155

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอำไพ สิทธิกาน และคุณครูลาวัลย์ ขยันขาย ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ และนายชายเชษฐ์ ทิพยอด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ตา

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

19 ธ.ค. 2561 0 191

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้จัดโครงการฝึกอบรม เยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับก

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561

27 พ.ย. 2561 0 197

วันที่ 27 พฤศจกิยน 2561 ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดกระทง เจดีย์ทราย และการประดิษฐ์โคมลอย จากกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม(สืบสานประเพณียี่เป็ง) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

มอบเกียรติบัตรโครงการทักษะการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
มอบเกียรติบัตรโครงการทักษะการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

27 พ.ย. 2561 0 95

วันที่ 27 พฤศจกิยน 2561 ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ ทักษะการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จากกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 16 ประจำปีก

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE

26 พ.ย. 2561 0 90

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของชมรมฯ และร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อการพัฒนาเ

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

23 พ.ย. 2561 0 135

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 งานกิจการลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งดำเนินการจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตขอ

ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561
ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561

22 พ.ย. 2561 0 406

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้จัดกิจกรรม ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงาม และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ มีการประกวดกระทงเล็ก และเจดีย์ทราย ณ บริเวณหน้าเสาธง,

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ
กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ

20 พ.ย. 2561 0 181

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

รางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 "พิษณุโลกเกมส์"
รางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 "พิษณุโลกเกมส์"

02 พ.ย. 2561 0 230

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐธิดา คำไทย นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 พิษณุโลกเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข

มอบเกียรติบัตรรางวัลการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ สพม.35 จังหวัดลำพูน
มอบเกียรติบัตรรางวัลการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ สพม.35 จังหวัดลำพูน

30 ต.ค. 2561 0 450

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 มอบเกียรติบัตรรางวัลจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ สพม.35 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน ที่ได้ทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งสรุปผลรางวัลไ

ต้อนรับเปิดเทอม 2/2561 และแนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
ต้อนรับเปิดเทอม 2/2561 และแนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

25 ต.ค. 2561 0 375

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งคนใหม่ได้มาแนะนำตัวและต้อนรับนักเรียนกลับเข้าสู่รั้วโรงเรียนในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ต้อนรับ ผอ.จรัส คำอ้าย สู่รั้ว..ม่วง-ขาว
ต้อนรับ ผอ.จรัส คำอ้าย สู่รั้ว..ม่วง-ขาว

10 ต.ค. 2561 0 876

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งคนใหม่ สู่รั้ว..ม่วง-ขาว โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนต่างๆ และคณะครูอาวุโส มาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ณ หอประชุมอินทนิลโรงเรีย

งานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยรักจากใจ สายใยธีรกานท์" ประจำปี 2561
งานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยรักจากใจ สายใยธีรกานท์" ประจำปี 2561

12 ก.ย. 2561 0 1,195

วันที่ 12 กันยายน 2561 งานแสดงมุทิตาจิตให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ ร้อยรักจากใจ สายใยธีรกานท์ ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร ครูบันดาล ดวงบุรงค์ และครูทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์ ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

มอบเกียรติบัตรผลคะแนนรวมในการสอบ PISA ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มอบเกียรติบัตรผลคะแนนรวมในการสอบ PISA ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

11 ก.ย. 2561 0 376

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 ที่มีผลคะแนนรวมในการสอบ PISA ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE

05 ก.ย. 2561 0 279

วันที่ 5 กันยายน 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรมฯ ณ ศูนย์เพื่อนใจ Friend Corner โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

^