เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

11 ก.ย. 2562 0 41

วันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประจำปีการศึกษา 2562

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

05 ก.ย. 2562 0 133

วันที่ 5 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดแข่งขันจากกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

Sport Day 2019
Sport Day 2019

02 ก.ย. 2562 0 789

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562

มอบเกียรติบัตรรางวัล(บาสเกตบอล)การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
มอบเกียรติบัตรรางวัล(บาสเกตบอล)การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

29 ส.ค. 2562 0 147

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 จากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 โดยมีนักกีฬา ดังนี้ นายสุวิจักขณ์ หม่องเชย นายอานนท์ จันทวงค์ นายจิรกิตต์ จารสิงห์ นายธนาว

มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

27 ส.ค. 2562 0 179

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 1. นางสาวณัฐธิดา คำไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรีฑา (วิ่ง) 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง และรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่

ร่วมแสดงความยินดีกับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
ร่วมแสดงความยินดีกับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

16 ส.ค. 2562 0 273

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วิชาภาษาไทย นายจิราวัฒน์ กุนะคำ วิชาคณิตศาสตร์ นางสาวพรชิตา อุตมะ และนางสาวอภิญญา ติ๊บปิน วิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวเดือน ลุงซอ วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวชาดา ตะโรงใจ และกลุ

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

14 ส.ค. 2562 0 147

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ตลอดจนส่งเสริมและพ

เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

09 ส.ค. 2562 0 228

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562

ASEAN DAY 8th August 2019
ASEAN DAY 8th August 2019

09 ส.ค. 2562 0 135

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ถือเป็นวันสำคัญในการจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละประเทศสมาชิก และในปัจจุบันได้มีการเรียกชื่อวันก่อตั้งสมาคมอาเซียนเพียงย่อ ๆ ว่า วันอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัธฒนธรรมจึงไ

ค่ายวิชาการ “อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้ำคุณค่า พัฒนาสู่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2562
ค่ายวิชาการ “อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้ำคุณค่า พัฒนาสู่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2562

05 ส.ค. 2562 0 212

ค่ายวิชาการ “อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้ำคุณค่า พัฒนาสู่สังคม นักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน 2562
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน 2562

02 ส.ค. 2562 0 114

ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่น 15 ปี และ 18 ปี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

มอบเกียรติบัตรรางวัล โครงการรักษ์ภาษาไทย สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ
มอบเกียรติบัตรรางวัล โครงการรักษ์ภาษาไทย สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ

31 ก.ค. 2562 0 118

ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรรณนิสา บุตรเรือน นักเรียนชั้น ม.2/5 ที่ได้รับรางวัล ความสามารถพิเศษในการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.1-3 จากโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ที่จัดโดยสำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐานและร่ว

ค่ายพี่เพื่อน้อง หนุนฝัน สู่วันสำเร็จ ครั้งที่ 11
ค่ายพี่เพื่อน้อง หนุนฝัน สู่วันสำเร็จ ครั้งที่ 11

31 ก.ค. 2562 0 148

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งดำเนินการจัดค่ายวิชาการ พี่เพื่อน้อง หนุนฝัน สู่วันสำเร็จ ครั้งที่ 11 ขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารราชาวดี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โดยมีศิษย์เก่าที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแกนนำช่วยเหลือรุ่นน้องที่กำลังศึกษา

กิจกรรมต่อเนื่องวันวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ชมละครวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
กิจกรรมต่อเนื่องวันวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ชมละครวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

27 ก.ค. 2562 0 245

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมต่อเนื่องวันวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ชมละครวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

27 ก.ค. 2562 0 364

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะครู นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง และชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกันเดินแห่ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและทอดผ้าป่า พร้อมทั้งสืบชะตาโรงเรียน ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

27 ก.ค. 2562 0 146

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะครู นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง และชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกันเดินแห่ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและทอดผ้าป่า พร้อมทั้งสืบชะตาโรงเรียน ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

English & Healthy Day Camp 2019
English & Healthy Day Camp 2019

24 ก.ค. 2562 0 228

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายวิชาการ English Healthy Day Camp ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะและประ

แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเล่ย์ชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ปี 2562
แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเล่ย์ชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ปี 2562

18 ก.ค. 2562 0 125

นางสาวศจีพรรณ ยะวา และนางสาวธัญสรณ์ ยะวา ชนะเลิศการแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ปี 2562 ประเภทกีฬาวอลเล่ย์ชายหาด ประเภทอายุ 18 ปีหญิง และนายอาทิตย์ อนันต์อาณากร นายศักรินทร์ นุเภาเลา รองชนะเลิศวอลเล่ย์บอลชายหาด อายุ 18 ปี

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา

13 ก.ค. 2562 0 246

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

^