เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

การติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
การติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

19 ส.ค. 2560 0 102

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรับการติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ ศูนย์เพื่อนใจ Friend Corner โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

16 ส.ค. 2560 0 18

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ตลอดจนส่

แสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
แสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

15 ส.ค. 2560 0 17

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาด ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาด หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนประจำปี 2560

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

11 ส.ค. 2560 0 40

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักประชาสัมพันธ์น้อย"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักประชาสัมพันธ์น้อย"

09 ส.ค. 2560 0 74

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์น้อย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง

วันอาเซียน
วันอาเซียน

08 ส.ค. 2560 0 21

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ถือเป็นวันสำคัญในการจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละประเทศสมาชิก และในปัจจุบันได้มีการเรียกชื่อวันก่อตั้งสมาคมอาเซียนเพียงย่อ ๆ ว่า วันอาเซียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจึงได้จัดประชาสัมพันธ์ให้ความ

แสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนประจำปี 2560
แสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนประจำปี 2560

08 ส.ค. 2560 0 16

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนประจำปี 2560 และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ - รางวัลรองชนะเลิศ วอลเล่ย์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี - รางวัลรองชนะเลิศ วอลเล่ย์บอล ห

ค่ายวิชาการ "รักษ์ภาษาไทย เลื่อมใสพุทธศาสน์ เชิดชูปราชญ์ท้องถิ่น"
ค่ายวิชาการ "รักษ์ภาษาไทย เลื่อมใสพุทธศาสน์ เชิดชูปราชญ์ท้องถิ่น"

07 ส.ค. 2560 0 82

ค่ายวิชาการ รักษ์ภาษาไทย เลื่อมใสพุทธศาสน์ เชิดชูปราชญ์ท้องถิ่น นักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

04 ส.ค. 2560 0 114

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

03 ส.ค. 2560 0 320

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมวันสุนทรภู่ และได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีการจัดแสดงลิเก จากคณะลิเกวัยรุ่นมาลัยทองนาฎศิลป์ เรื่องลูกทรพี ณ หอประชุมอิน

มอบเกียรติบัตรรางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2560
มอบเกียรติบัตรรางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2560

01 ส.ค. 2560 0 137

ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร มอบเกียรติบัตรให้กับนายนันทพงค์ นิลทิตย์ ชั้น ม.4/1 ที่ได้รับรางวัล ความสามารถพิเศษ การแต่งอิทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ
กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ

01 ส.ค. 2560 0 174

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ค่ายวิชาการ ฝีมือสวยด้วยศิลป์สร้างสรรค์
ค่ายวิชาการ ฝีมือสวยด้วยศิลป์สร้างสรรค์

28 ก.ค. 2560 0 55

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ฝีมือสวยด้วยศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ด

ร่วมลงนามถวายพระพร และบำเพ็ญประโยชน์ อ.บ้านโฮ่ง
ร่วมลงนามถวายพระพร และบำเพ็ญประโยชน์ อ.บ้านโฮ่ง

28 ก.ค. 2560 0 36

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และรับเสื้อพระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่

ค่ายพี่เพื่อน้อง หนุนฝัน สู่วันสำเร็จ ครั้งที่ 9
ค่ายพี่เพื่อน้อง หนุนฝัน สู่วันสำเร็จ ครั้งที่ 9

27 ก.ค. 2560 0 47

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดร.นิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการ พี่เพื่อน้อง หนุนฝันสู่วันสำเร็จ ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 โดยมีศิษย์เก่าที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแกนนำช่วยเ

กิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักษาศีล 5
กิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักษาศีล 5

27 ก.ค. 2560 0 37

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดให้นักเรียนจำนวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักษาศีล 5 ของตำบลบ้านโฮ่ง เขต 1 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนเห็นความสำคัญในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา จัดโดย องค์การบริารส่วนจังหวั

มอบเกียรติบัตรค่ายคณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรค่ายคณิตศาสตร์

27 ก.ค. 2560 0 77

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดร.นิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ช่วยวิทยากร ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้จบหลักสูตรสร้างเสริมประสบการณ์ โครงการพัฒ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

26 ก.ค. 2560 0 27

เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 65 พรรษา ทางโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นราชสัการะ กิจกรรมพบพระชำระใน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเ

มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

25 ก.ค. 2560 0 183

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.นิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 และคณะกรรมการปีการศึกษา 2559 ได้มอบตำแหน่งและหน้าที่งานสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการประ

ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp ปีการศึกษา 2560
ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp ปีการศึกษา 2560

22 ก.ค. 2560 0 40

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ประสบการณ์การเรียนรู้ และสร้

^