เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ชมรมรถรับส่งนักเรียนมอบทุนการศึกษา
ชมรมรถรับส่งนักเรียนมอบทุนการศึกษา

19 ก.ค. 2561 0 108

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ชมรมรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย เทิดไท้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย เทิดไท้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

18 ก.ค. 2561 0 391

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย เทิดไท้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของไทย และเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย โดยมีการแสดงละคร การแข่งขันแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณค

ค่ายวิชาการ พี่เพื่อน้อง หนุนฝัน สู่วันสำเร็จ ครั้งที่ 10
ค่ายวิชาการ พี่เพื่อน้อง หนุนฝัน สู่วันสำเร็จ ครั้งที่ 10

12 ก.ค. 2561 0 338

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งดำเนินการจัดค่ายวิชาการ พี่เพื่อน้อง หนุนฝัน สู่วันสำเร็จ ครั้งที่ 10 ขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 โดยมีศิษย์เก่าที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแกนนำช่วยเหลือรุ่นน้องที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีความรู

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

05 ก.ค. 2561 0 155

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรม TO BENUMBER ONE เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

29 มิ.ย. 2561 0 200

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
การอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

29 มิ.ย. 2561 0 27

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยการพัฒนาฐานความรู้ชุมชน ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน น้ำ ป่า และภูมิปัญญาท้องถิ

มอบเกียรติบัตรอบรมนักประชาสัมพันธ์น้อย ประจำปีการศึกษา 2561
มอบเกียรติบัตรอบรมนักประชาสัมพันธ์น้อย ประจำปีการศึกษา 2561

28 มิ.ย. 2561 0 155

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์น้อย ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

27 มิ.ย. 2561 0 183

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ภายใต้กรอบแนวคิด ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 อบจ.ลำพูน
ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 อบจ.ลำพูน

26 มิ.ย. 2561 0 134

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 และร่วมจัดนิทรรศการของชมรม TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โรงเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษาที่มีผลการดำเ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ องค์กรที่มีผลงานระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561
รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ องค์กรที่มีผลงานระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561

25 มิ.ย. 2561 0 140

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นองค์กรที่มีผลงานระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 จากสำนักงาน ป.ป.ส. โดยผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และร

พิธีไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

21 มิ.ย. 2561 0 474

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดพิธีไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีคุณยิ่งที่ได้ประสิทธิ์ประสาท และถ่ายทอดศิลปวิทยา โดยนายนิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เป็

การประเมินภาคสนามการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ขึ้นสู่ยอดเพชรปีที่ 1
การประเมินภาคสนามการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ขึ้นสู่ยอดเพชรปีที่ 1

15 มิ.ย. 2561 0 322

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ชมรม TO BE NUMER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรับการประเมินผลการดำเนินงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษาต้นแบบระดับเพชร ขึ้นสู่ยอดเพชรปีที่ 1 จากคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประ

กิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวรรณคดี การแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพและตอนนารายณ์ปราบนนทก
กิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวรรณคดี การแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพและตอนนารายณ์ปราบนนทก

06 มิ.ย. 2561 0 366

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวรรณคดี ชมการแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ และตอนนารายณ์ปราบนนทกจากคณะละครมรดกใหม่ สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมอินทนิล

การติดตามการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และสุรา พื้นที่จังหวัดลำพูน
การติดตามการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และสุรา พื้นที่จังหวัดลำพูน

06 มิ.ย. 2561 0 93

การติดตามการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และสุรา พื้นที่จังหวัดลำพูน วันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พ.ค. 2561 0 145

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดประชาสัมพันธ์และเดินขบวนรณรงค์ให้คณะครู นักเรียน และประชนชนในชุมชนบ้านห้วยกาน ได้รับรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่

โครงการอบรมพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรมพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

31 พ.ค. 2561 0 166

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มเครือข่างโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.ลำพูน วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

28 พ.ค. 2561 0 204

เนื่องในวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมทำพิธีทางศาสนา และฟังธรรมเทศนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในบทบาทของการปฏิบัติตนในพุทธศาสนิกชนที่ดีพร้อมทั้งเป็นการสร้างคุณธรรม จริ

^