เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีธีรกานท์" ประจำปีการศึกษา 2561
มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีธีรกานท์" ประจำปีการศึกษา 2561

13 มิ.ย. 2562 0 120

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น คนดีศรีธีรกานท์ ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดห้องเรียนชมรมภาษาเกาหลี
เปิดห้องเรียนชมรมภาษาเกาหลี

13 มิ.ย. 2562 0 168

ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมเปิดห้องเรียนชมรมภาษาเกาหลีที่จัดโดยมูลนิธิรัก1020และมูลนิธิแสงอรุณเพื่อพัฒนาชีวิต วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.20 น. ณ อาคารพุทธรักษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ร.ร.ฮอดพิทยาคม ศึกษาดูงาน OBECQA
ร.ร.ฮอดพิทยาคม ศึกษาดูงาน OBECQA

13 มิ.ย. 2562 0 59

โรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ นำบุคลากรศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA วันที่ 12 มิถุนายน 2562

การประเมินภาคสนามโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ต้นแบบระดับเพชร พร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 2
การประเมินภาคสนามโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ต้นแบบระดับเพชร พร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 2

10 มิ.ย. 2562 0 230

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนในการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ต้นแบบระดับเพชร พร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

06 มิ.ย. 2562 0 449

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดพิธีไว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีคุณยิ่งที่ได้ประสิทธิ์ประสาท และถ่ายทอดศิลปวิทยา โดยผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักเรี

เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)
เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)

30 พ.ค. 2562 0 202

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดประชาสัมพันธ์และเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวัน วันงดสูบบุหรี่โลก(31พฤษภาคม ของทุกปี) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งย

นศท.รายงานตัวปี2-ปี3 และสอบคัดเลือกปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562
นศท.รายงานตัวปี2-ปี3 และสอบคัดเลือกปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562

28 พ.ค. 2562 0 267

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เข้ารับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 และรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

วันสถาปนา 57 ปีธีรกานท์
วันสถาปนา 57 ปีธีรกานท์

17 พ.ค. 2562 0 384

เนื่องในวันครบรอบ วันสถาปนา 57 ปีธีรกานท์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบวงสรวงเจ้าพ่อเนื้อหิน เพื่อให้เป็นสิริมงคลตแก่โรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน

ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

13 พ.ค. 2562 0 543

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนกลับเข้าสู่รั้วโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งในการเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และแนะนำครูคนใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการสอนให้นักเรียนได้รู้จัก

การอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมองค์กร TKB Model ด้วยเทคนิค APODAAR
การอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมองค์กร TKB Model ด้วยเทคนิค APODAAR

11 พ.ค. 2562 0 121

การอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมองค์กร TKB Model ด้วยเทคนิค APODAAR วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านโฮ่งรีสอร์ท อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

11 พ.ค. 2562 0 270

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

28 ก.พ. 2562 0 894

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อประสานความรักความผูกพันระหว่างครู แ

วันเกียรติยศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันเกียรติยศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

27 ก.พ. 2562 0 303

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลจากกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆให้กับนักเรียน ดังรายการต่อไปนี้ 1 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการ

วันมาฆบูชา ประจำปี 2562
วันมาฆบูชา ประจำปี 2562

20 ก.พ. 2562 0 116

เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 เข้าร่วมทำพิธีทางศาสนา ฟังธรรมเทศนา และเดินเวียนเทียน ณ วัดห้วยกาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

^