เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

โครงการตลาดนัดหัดขาย ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการตลาดนัดหัดขาย ประจำปีการศึกษา 2562

17 ม.ค. 2563 0 166

วันที่ 17 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เปิดโครงการ ตลาดนัดหัดขาย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์หลังคาโดม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะประสบการณ์ในด้านการจำหน่ายผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในรา

โครงการ TK(Thailand and Korea) สร้างสรรค์สานสัมพันธ์ TO BE ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการ TK(Thailand and Korea) สร้างสรรค์สานสัมพันธ์ TO BE ประจำปีการศึกษา 2562

14 ม.ค. 2563 0 123

วันที่ 14 มกราคม 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งดำเนินการจัดกิจกรรม TK (Thailand and Korea) สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ TO BE ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและเกาหลีอย่างทั่วถึง แล

Christmas Day 2019
Christmas Day 2019

25 ธ.ค. 2562 0 416

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Christmas Day ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมวันสำคัญของเจ้าของภาษา ฝึกความกล้าคิดกล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการส

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562

25 ธ.ค. 2562 0 49

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดกระทง เจดีย์ทราย และโคมลอย จากกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม(สืบสานประเพณียี่เป็ง) ประจำปีการศึกษา 2562

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จ.แพร่
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จ.แพร่

25 ธ.ค. 2562 0 37

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 5 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดแพร่ 1. เข้าร่วมประเภทการแข่งขันกรีฑา 1,500 เมตร

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนยากจน
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนยากจน

04 ธ.ค. 2562 0 395

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ Friend Corner โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน
มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน

28 พ.ย. 2562 0 568

วันที่ 26 และ 28 พฤศจิกายน 2562 มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 จังหวัดลำพูน ซึ่งสรุปผลรางวัลได้ดังนี้ รางวัลระดับเหรียญทอง 79 รายการ รางวัลระดับเหรียญ 17 รายการ รางวัลระด

มอบเกียรติบัตรการประกวดแต่งบทกลอนในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ 11 ระดับภาค
มอบเกียรติบัตรการประกวดแต่งบทกลอนในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ 11 ระดับภาค

26 พ.ย. 2562 0 254

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดแต่งบทกลอนในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ 11 ระดับภาค เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแต่งกลอนสุภาพ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายน

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

25 พ.ย. 2562 0 213

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ร่วมกับ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ ดำเนินการจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 6) เนื่องในวันคล้า

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

20 พ.ย. 2562 0 120

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

สถานศึกษาดูงานการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สี่ (ร.ร.บ้านแป้นพิทยาคม ร.ร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา)
สถานศึกษาดูงานการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สี่ (ร.ร.บ้านแป้นพิทยาคม ร.ร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา)

19 พ.ย. 2562 0 43

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม และโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สี่ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562

11 พ.ย. 2562 0 420

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณียี่เป็ง ซึ่งเป็นวันลอยกระทงหรือวันยี่เป็ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงาม และปลูกฝังคุณ

แสดงความยินดีนักกีฬารางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 "ตากเกมส์"
แสดงความยินดีนักกีฬารางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 "ตากเกมส์"

07 พ.ย. 2562 0 281

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฐดา คำไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 กรีฑา ประเภท 3x800 เมตร หญิง จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 ตากเกมส์ ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562

สถานศึกษาดูงานการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สี่
สถานศึกษาดูงานการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สี่

06 พ.ย. 2562 0 53

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และ เขต 35 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนจอมทอง โณงเรียนน้ำดิบวิทยาคม และโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สี่ ณ ห้องเกียรติยศ โ

แสดงความยินดีกับรางวัลขนะเลิศ Science Show "เปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 17" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แสดงความยินดีกับรางวัลขนะเลิศ Science Show "เปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 17" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

05 พ.ย. 2562 0 46

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลขนะเลิศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในงาน เปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 17 จัดโดย คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนนักเรียนได้แก่ 1. ด.ญ.ธนภรณ์ แจ้ใจ ม.1/5 2. ด.ญ. วริยาภรณ์ เมืองแก้ว ม.1/5 3. ด.ญ.

^