เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

17 ก.ย. 2563 0 186

วันที่ 17 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่ นางสาวยุวธิดา เต๊อะสกุล นักเรียนชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล 800 บาทเนื่องในงาน วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง

มอบเกียรติบัตรนักเรียน Gifted Math ปีการศึกษา 2562
มอบเกียรติบัตรนักเรียน Gifted Math ปีการศึกษา 2562

17 ก.ย. 2563 0 97

ศูนย์พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 1. นายณัฐพล ปองนาน 2. นายศักรินทร์ นุภาเลา 3. นางสาวชลธิชา นันต๊ะ 4. น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพทางการศึกษาและสังเคราห์แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพทางการศึกษาและสังเคราห์แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

16 ก.ย. 2563 0 120

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพทางการศึกษา และสังเคราห์แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 วันที่ 12 กันยายน 2563

การอบรมมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน จังหวัดลำพูน
การอบรมมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน จังหวัดลำพูน

11 ก.ย. 2563 0 201

การอบรมมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน จังหวัดลำพูน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของจังหวัดลำพูน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอินทนิลโรงเรียนธ

มอบเกียรติบัตรการประกวดบอร์ดวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
มอบเกียรติบัตรการประกวดบอร์ดวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

10 ก.ย. 2563 0 34

การมอบรางวัลการประกวดบอร์ดกิจกรรมวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.1/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ม.1/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ม.2/3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ประจำปี 2563
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ประจำปี 2563

10 ก.ย. 2563 0 44

การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนางสาวนิธิพร วรรณภิระ และนางสาวศศิธร ไชยยอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศศิประภา เหมือนฟู และนางสาวอชิรญา ดิรกนาม รองชนะเลิศอันดับ 2

มอบเกียรติบัตรเยาวชนจิตอาสาบริจาคโลหิต
มอบเกียรติบัตรเยาวชนจิตอาสาบริจาคโลหิต

10 ก.ย. 2563 0 28

การมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้มีจิตอาสา และเสียสละโดยได้บริจาคโลหิต ณ หน่วยบริจาคโลหิต โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับอำเภอบ้านโฮ่ง และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้ 1. นายนครช

มอบเกียรติบัตรผลการสอบ O-NET และผลการเรียนดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2562
มอบเกียรติบัตรผลการสอบ O-NET และผลการเรียนดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2562

10 ก.ย. 2563 0 43

นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มอบทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาทแก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รายวิชาภาษาไทย ได้แก่ 1. นางสาวจันทร์จิรา เมตตานุวัฒน์ 5. นางสาว

มอบทุนการศึกษาเยาวชนจิตอาสาที่ช่วยคัดแยกขยะ
มอบทุนการศึกษาเยาวชนจิตอาสาที่ช่วยคัดแยกขยะ

10 ก.ย. 2563 0 13

ศูนย์มิตรภาพบำบัด-จิตอาสา เครือข่ายสุขภาพ อำเภอบ้านโฮ่งมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจิตอาสาที่ช่วยคัดแยกขยะ ได้แก่ 1. เด็กชายธนพัฒน์ ภูมิทัศน์ 2. เด็กชายสิทธิโชค อนุพงศ์

มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา "ดอยกานต์เกมส์ คัพ" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา "ดอยกานต์เกมส์ คัพ" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

09 ก.ย. 2563 0 136

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดอยกานต์เกมส์ คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดการแข่งขันโดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ระหว่างวันที่ 10 -31 สิงหาคม 2563 และได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอล

การเยี่ยมติดตามการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
การเยี่ยมติดตามการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

08 ก.ย. 2563 0 115

วันที่ 8 กันยายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมติดตามการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

พิธีเทิดพระเกียรติบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
พิธีเทิดพระเกียรติบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

18 ส.ค. 2563 0 216

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ตลอดจนส่งเสริมและพัฒน

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

10 ส.ค. 2563 0 268

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

กิจกรรม "สัปดาห์อาเซียน" ประจำปี 2563
กิจกรรม "สัปดาห์อาเซียน" ประจำปี 2563

07 ส.ค. 2563 0 289

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัธฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอาเซียนมีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันและเห็นความสำคัญของความร่วมมือและความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซีย

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ม.ต้น ปีการศึกษา 2563
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ม.ต้น ปีการศึกษา 2563

06 ส.ค. 2563 0 66

มอบเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมการแข่งขันแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ระดับชั้น ม.ต้น ในสัปดาห์วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ประจำปี 2563

กิจกรรมแข่งขันแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมแข่งขันแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563

04 ส.ค. 2563 0 427

กิจกรรมแข่งขันแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา พร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 2 (รอบพื้นที่)
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา พร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 2 (รอบพื้นที่)

03 ส.ค. 2563 0 200

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE รอบพื้นที่ ระดับประเทศ คณะอนุกรรมการได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา เพื่อเก็บคะแนนในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา กลุ่มรักษาม

กิจกรรมแข่งขันแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ม.ต้น ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมแข่งขันแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ม.ต้น ปีการศึกษา 2563

03 ส.ค. 2563 0 319

กิจกรรมแข่งขันแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ม.ต้น ในสัปดาห์วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่คู่ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่คู่ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

31 ก.ค. 2563 0 272

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดพิธีเปิดสัปดาห์วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย โดยมีการแสดงชุด วรรณคดี รอรัก ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

^