เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รอบรั้วธีรกานท์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

19 พ.ค. 2567 0 53

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีท่านผู้อำนวยการประดิษฐ์ วังพฤกษ์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ และบทบาทการดำเนินงานระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง กิจกรรม Classro

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2567

17 พ.ค. 2567 0 42

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

13 พ.ค. 2567 0 376

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการประดิษบ์ วังพฤกษ์ กล่าวต้อนรับนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นวันแรก พร้อมทั้งแนะนำคุณครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนคนใหม่ที่จะได้มาปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษานี้

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

31 มี.ค. 2567 0 400

วันที่ 31 มีนาคม 2567 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับผลการเรียน และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ - เกียรติบัตรเรียนดี 10 ลำดับที่มีผลการเรียนเฉลี่ยนสูงที่สุดของทุกระด

การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

31 มี.ค. 2567 0 378

วันที่ 31 มีนาคม 2567 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้เแจงรายละเอียดการชำระค่าบำรุงการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโควตา และนักเรียนรอบทั่วไปที่

การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

30 มี.ค. 2567 0 383

วันที่ 30 มีนาคม 2567 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้เแจงรายละเอียดการชำระค่าบำรุงการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-30 ณ หอปร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TKB IQA Reflection ปีการศึกษา 2566

28 มี.ค. 2567 0 96

วันที่ 28 มีนาคม 2567 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TKB IQA Reflection การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น นำข้อสรุปและข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการทำงาน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมแ

การอบรม "ต้นกล้าประชาธิปไตย" คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

15 มี.ค. 2567 0 66

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 งานสภานักเรียนโรงเเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดกิจกรรมการอบรม ต้นกล้าประชาธิปไตย ให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน เสริม

มอบเกียรติบัตรจบหลักสูตร Gifted Math และรางวัลโครงงาน ม.5 ปีการศึกษา 2566

05 มี.ค. 2567 0 52

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการประดิษฐ์ วังพฤกษ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้จบหลักสูตรสร้างเสริมประสบการณ์ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง การจัดนิทรรศการโครงงานคณิตศาสตร์ระ

พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566

01 มี.ค. 2567 0 92

วันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง นำโดยผู้อำนวยการประดิษฐ์ วังพฤกษ์ คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึ

มอบเกียรติบัตรทำความดีประจำเดือนมกรมคมและกุมภาพันธ์ 2567

29 ก.พ. 2567 0 76

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของ ประจำเดือน มกรมคมและกุมภาพันธ์ 2567

มอบเกียรติบัตรการนำเสนอโครงงานภาษากับวัฒนธรรมท้องถิ่น

29 ก.พ. 2567 0 52

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการนำเสนอโครงงานภาษากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

23 ก.พ. 2567 0 73

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญและฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567) ณ วัดห้วยกาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

มอบเกียรติบัตร "รางวัลยอดนักอ่าน" ประจำปีการศึกษา 2566

22 ก.พ. 2567 0 66

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมอบเกียรติบัตร รางวัลยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ รางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปล

มอบเกียรติบัตร STRONG IDOL กิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย "ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ" ประจำปีงบประมาณ 2567

22 ก.พ. 2567 0 73

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับแต่งตั้งเป็น STRONG IDOL จากกิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยรองผู้อำนวยการณัจธิติมาภัค ธน

^