เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 30 มีนาคม 2567 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้เแจงรายละเอียดการชำระค่าบำรุงการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-30 ณ หอประชุมอินทนิลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^