เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566
วันที่ 31 มีนาคม 2567 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับผลการเรียน และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
- เกียรติบัตรเรียนดี 10 ลำดับที่มีผลการเรียนเฉลี่ยนสูงที่สุดของทุกระดับชั้น
- ทุนการศึกษาเพชรธีรกานท์ 10 ลำดับที่มีผลการเรียนเฉลี่ยนสูงที่สุดของระดับชั้น ม.4 ม.5 และม.6
- ทุนการศึกษานักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 ได้สูงกว่า 80 คะแนนขึ้นไป
- ทุนการศึกษามาเรียมายเออร์
- ทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน
- ทุนการศึกษาจาก AEROSOFT
- ทุนการศึกษาจากคุณพรชัย ภิระแก้ว
- ทุนการศึกษาจากผู้มีอุการะคุณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^