เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากร

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นายจรัส คำอ้าย

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายถวิล ชัยยา

  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นายเมธา ศรีประทีป

  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล

  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

^