เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางศรีเริญ มีพิมพ์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางนพผกามาศ สายนุวงค์

 • thumbnail

  นายบรรจบ ชูมก

 • thumbnail

  นางลำดวน ติดทะ

 • thumbnail

  นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล

 • thumbnail

  นายนิพล ปลุกเสก

 • thumbnail

  นางศิริญญา หล้าเต็น

^